Rodzaje badań

Badania psychologiczne Kierowców kat. B, C, D, E, TAXiKIEROWCÓW ZAWODOWYCH / KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

 • kat. B, C, D, E

KIEROWCÓW SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

 • kat. B, C, D, E

Badania po Punktach Karnych, po Alkoholu, po WypadkuKIEROWCÓW ZATRZYMANYCH PRZEZ POLICJĘ

 • przekroczenie limitu punktów karnych
 • jazdę pod wpływem alkoholu lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 • sprawców wypadków drogowych w którym są zabici lub ranni

Badania na Pojazdy Uprzywilejowane, Instruktów i Egzaminatów Nauki Jazdy, Kierowcy RajdowiKIEROWCÓW POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH

Badania psychologiczne Kierowców kat. B, C, D, E, TAXiKIEROWCÓW TAXI

Badania na Pojazdy Uprzywilejowane, Instruktów i Egzaminatów Nauki Jazdy, Kierowcy RajdowiINSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY I EGZAMINATORÓW

Kierowcy i kandydaci do sportów rajdowych lub wyścigowychKIEROWCÓW I KANDYDATÓW DO SPORTÓW RAJDOWYCH / WYŚCIGOWYCH

Badania Wysokościowe (do 3 metrów i powyżej 3 metrów) Operatorzy Maszyn (wózki, dźwigi i in.)BADANIA OPERATORÓW MASZYN INŻYNIERYJNO – BUDOWLANYCH:

 • operatorów wózków widłowych
 • operatorów suwnic
 • operatorów żurawi
 • operatorów dźwigów
 • operatorów podestów ruchomych
 • operatorów sprzętu terminalowego
 • operatorów koparek
 • operatorów ładowarek
 • operatorów spycharek
 • operatorów walców drogowych

Badania Wysokościowe (do 3 metrów i powyżej 3 metrów) Operatorzy Maszyn (wózki, dźwigi i in.)BADANIA WYSOKOŚCIOWE

 • do 3 metrów
 • powyżej 3 metrów

Zawody wymagające pełnej sprawności psychofizycznej:

 • Prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych.
 • Prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych.
 • Prace przy obsłudze układnic magazynowych.
 • Prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych.
 • Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.
 • Prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi.
 • Prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych.
 • Prace przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych.
 • Prace drużyn trakcyjnych oraz maszynistów – operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych.
 • Prace nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei.
 • Prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, trolejbusów i motorniczych tramwajów.
 • Prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych.
 • Prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć.
 • Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu.
 • Prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
 • Prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych.
 • Prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych.
 • Prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych.
 • Prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II.
 • Prace związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego.
 • Prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji.
 • Prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu.
 • Prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
 • Prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych – w podziemnych zakładach górniczych.
 • Prace maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych – w odkrywkowych zakładach górniczych.
 • Prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu – w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i w zakładach wykonujących prace geologiczne.
 • Prace pilota morskiego.
 • Prace przy obsłudze znaków nawigacyjnych na wodzie.
 • Prace przy technicznej obsłudze wodowania statków.
 • Prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych.
 • Prace na wiaduktach i mostach.
 • Prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego i skoczka spadochronowego zawodowego.
 • Prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie.
 • Prace kontrolera ruchu lotniczego.
 • Prace kaskadera filmowego.
 • Prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych.